Facebook icon | Email: vybor@cafk.cz

Registrace koní

Narodí-li se Vám hříbě,  koupíte svého  vysněného koně pokaždé Vás čeká vyřízení dokladů, zde je návod a pár rad  jak postupovat. 

Evidenci koní v ČR provádí Ústřední evidence koní (ÚEK) se sídlem ve Slatiňanech.

 1. Trvalý dovoz fríského koně ze zahraničí

Majitel dovezeného koně zašle očkovací průkaz koně (passport) na adresu ÚEK společně s  vyplněnou hlášenkou o trvalém dovozu koně. ÚEK provede registraci a zápis nového majitele  do průkazu koně.

 1. Pro změnu majitele v rodokmenu koně zašle nový majitel originál rodokmenu na zadní straně vyplněný a vlastnoručně podepsaný na adresu CAFK. Rodokmen bude prostřednictvím CAFK odeslán do KFPS, která provede změnu v rodokmenu. Majitel uhradí cenu za přepis dle ceníku vydaného CAFK.
  Prosíme, při změně majitele nám sdělte neprodleně jméno a adresu nového vlastníka koně, aby bylo možné aktualizovat databázi KFPS.

Máte-li koně bez očkovacího průkazu /passport/ koně (např. se ztratil nebo poškodil), je nutné zažádat o vydání kopie. Pokud Vám ke koni chybí průkaz nebo rodokmen, sdělte nám prosím jméno a registrační číslo koně, KFPS zajistí vystavení kopie. Vystavení kopie je zpoplatněno podle platného ceníku KFPS.

Narodí-li se fríské hříbě  po fríském hřebci s licencí, je nutné udělat náledující:
 1. Majitel zašle hlášení o narození hříběte /geboortebericht/ na adresu CAFK.  Nebo je možně tuto hlášenku vyplnit přímo na webu KFPS v členské sekci.
 2. Majitel se s hříbětem zúčastní svodu, kde bude hříbě očipováno a posouzeno. Na svodu se hříběti a matce odeberou žíně na test DNA.  Na základě výsledku DNA  a očipování bude vystaven hříběti průkaz koně (passport) a rodokmen.
 3. Po obdržení dokladů zašle majitel průkaz koně (passport) na adresu ÚEK společně s hlášením o narození koně. ÚEK provede registraci a zápis do průkazu.

 Na co si dát pozor !

Narodí-li se Vám fríské hříbě  po nelicentovaném fríském hřebci:

 1. Hříbě bude registrováno KFPS v Bijboek II (2. vedlejší plemenná kniha)
 2. Hříbě po nelicentovaném hřebci se může zúčastnit svodu.
 3. Majitel hříběte postupuje stejně jako při registraci hříběte po licentovaném hřebci (buď očipování na svodu nebo individuální očipování a DNA testy), k dokladům ještě doloží kopii rodokmenu otce, případně alespoň jeho plné jméno, registrační číslo a jméno a adresu majitele.
 4. Hříběti budou vystaveny doklady v KFPS a zaslány majiteli. Majitel provede hlášení o narození hříběte na ÚEK.

 Na co si dát pozor !

 1. Registrace hříběte po otci nedoloženého původu nebo po hřebci jiného plemene

Takové hříbě nemůže být registrováno v KFPS jako fríský kůň!!

 1. Kontaktujte inspektora pro vaši oblast a nechte koně označit v souladu s požadavky ÚEK (tedy výžeh + grafický popis nebo genotyp + grafický popis).
 2. Inspektor zajistí předání dokladů na ÚEK a majitel obdrží průkaz koně (modrý průkaz)

Odběr vzorků DNA 

Nejdůležitější při odběru žíní pro DNA test je zajistit, aby nedošlo ke kontaminaci s jiným DNA. Nevhodné je odebrat vzorky žíní nebo chlupů z kartáče, koňské deky,  či ohlávky.

Nejlepší  pro odběr vzorků je využít koňskou hřívu, namotáme menší pramínek na prst a prudkým trhnutím oddělíme.Vždy musíme odebraný vzorek prohlédnout proti světlu zda žíně obsahují cibulky /bez cibulek nelze DNA zjistit/. Pro DNA test postačí 20-30 žíní nebo chupů. Každý vzorek samostatňe vsuňte do obálky nebo sáčku. Sáček nebo obálku prosíme nadepište  jménem koně, případně i registračním číslem nebo číslem čipu. Vzorky s vyplněným průvodním tiskopisem zašlete poštou na korespondenční  adresu CAFK nebo přímo do laboratoře Imunogenetiky. Neváhejte nás v případě nejasností kontaktovat, rádi poradíme.  

 Formulář ke stažení, adresa laboratoře zde

Načipování fríského koně

Vážení chovatelé, pokud čipujete hříbata nebo dodatečně registrujete svého fríského koně mimo svod, vždy si vyžádejte čipy od CAFK z.s. (které máte zároveň v ceně registrace).

Čipy musí začínat národním předčíslím 96. Děkujeme za pochopení !

Čipy si prosím výžádejte na adrese CAFK, zašleme společně s formulářem " Potvrzení o očipování koně" . Toto potvrzení si nechte po očipování koně potvrdit a nalepte štítek s kódem. Potvrzení zašlete na adresu CAFK.

Potvrzení o očipování je důležité pro vystavení rodokmenu a registraci v FPS. Potvrzení o čipování koně

Zde pár kontaktních adres:  

Ústřední evidence koní, NH Kladruby nad Labem, Hřebčín Slatiňany, 538 21 
http://www.uek.cz/

Hlášení o trvalém dovozu koně: http://www.uek.cz/download/dovoz.pdf 
Hlášení o narození hříběte: http://www.uek.cz/download/registrace.pdf 
Hlášení změny (změna majitele, úhyn koně): http://www.uek.cz/download/zmena.pdf

Laboratoř imunogenetiky - testování DNA, Českomoravská společnost chovatelů, Hradištko pod Medníkem 123, 252 09 
http://www.cmsch.cz/

Průvodní doklad k testování DNA koní:  http://www.cmsch.cz/ke-stazeni/

V případě nejasností nás prosím kontaktujte na emailové adrese vybor@cafk.cz


Rodokmeny fríských koní