Facebook icon | Email: vybor@cafk.cz

Registrace členů

Členem CAFK se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která splní podmínky dané stanovami CAFK.

CAFK současně jako jediná organizace zprostředkovává členství v KFPS občanům trvale žijícím na území České republiky. KFPS je nizozemská organizace vedoucí mateřskou plemennou knihu fríských koní. Členství v KFPS je nutné pro provádění většiny administrativních operací týkajících se koní: změny majitelů, změny v rodokmenech, vystavování rodokmenů a průkazů koně, účast na svodech a podobně.

Přihláška do CAFK a KFPS pro rok 2020

Přihláška do CAFK a KFPS pro rok 2020 - právnické osoby

Stanovy