Facebook icon | Email: vybor@cafk.cz

Výsledky svod Chemnitz r.2012

Kategorie hříbat:

Oliver van Dupaumolen,  majitel Kateřina Šálková -  2.prémie, Šampion hřebečků Chemnitz 2012 - Gratulujem !!

Mish van Dupaumolen, majitel Kateřina Šálková - 3.prémie

Kategorie 4-leté klisny , zápis do Stb:

Arlette, majitel Petr Prokeš -zapsána do Stb s 3. prémii

Kategorie 3-leté klisny , zápis do Stb:

Dandelion Tu., majitel Martin Sainer - zapsána do Stb s 3.prémii

 

Fea fan Murer, majitel Gabriela Jašurková Mikutová- zapsána do Stb s titulem Ster s 2. prémii, Rezervní šampionka Chemnitz 2012 , GRATULUJEME!

Kategorie Stb klisny:

April, majitel Kateřina Šálková - Stb, bez prémie

Bettie v.d. Alberthoeve, majitel Andrea Šedivá- Stb, oceněná 3.prémii

Kategorie 4-6leté Ster klisny :

Betsje , majitel Kateřina Šálková - Ster 2. prémie

Výkonnostní zkoušky IBOP :

Otske van den Eppenzolder, majitel Michaela Vrňáková - IBOP 57 bodů

April , majitel Kateřina Šálková - IBOP 74,5 bodů

Betsje, majitel Kateřina Šálková - IBOP 79,5 bodu

Bettie v.d. Alberthoeve, majitel Andrea Šedivá - 61bodů

 

Všem účastníkům velká gratulace, a děkujem za hezkou reprezentaci . Výbor CSFHO