Facebook icon | Email: vybor@cafk.cz

Výzva k úhradě členství v CAFK a KFPS na rok 2018

Vážení členové a zájemci o členství, žádáme vás o včasné uhrazení členských poplatků a to nejpozději do 28. 2. 2018 na účet CAFK,
č.ú.: 43-790560247/0100.
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte Vaše jméno, případně jméno osoby za kterou poplatek hradíte.


Výše členských příspěvků:

Členství CAFK 1.000,-Kč + 100,-Kč, poplatek v ASCHK
Členství KFPS 1.500,-Kč + 400,-Kč zápisné, pouze v případě nového člena

Pokud si již nepřejete být členem CAFK nebo KFPS a neuhradíte členství v řádném termínu do 28. 2. 2018, Vaše členství automaticky zaniká.
Máte-li jakékoliv dotazy týkající se členství v CAFK nebo KFPS neváhejte nás kontaktovat.

Výbor CAFK

REGISTRACE ČLENŮ