Facebook icon | Email: vybor@cafk.cz

ČESKÁ ASOCIACE FRÍSKÝCH KONÍ Z.S.
VALNÁ HROMADA – 4.9.2022
IČ: 27023648

Vážení členové,
srdečně vás zveme na Valnou hromadu ČAFK z.s. Termín, místo konání a program VH naleznete níže:

Místo konání: Salonek restaurace Zeland, Čsl.Armády 250, 250 91 Zeleneč (Praha-východ)

Časový harmonogram:
Prezence členů – 15:30-16:00 hod.
Zahájení – 16:00 hod.
Předpokládaný konec – 18:00 hod.

Program Valné hromady:
• Volba orgánů VH
• Schválení programu VH
• Schválení jednacího a volebního řádu
• Zpráva o činnosti za rok 2021
• Schválení účetní uzávěrky a zprávy o účetnictví
• Schválení výše členství na rok 2023
• Ostatní – diskuze

Během VH bude k dispozici malé občerstvení jako káva, čaj, sušenky.

Valné hromady se může zúčastnit pouze člen, který má řádně uhrazené členství v ČAFK na rok 2022.