Facebook icon | Email: vybor@cafk.cz

ČESKÁ ASOCIACE FRÍSKÝCH KONÍ Z.S. VALNÁ HROMADA – 12.12.2021 IČ: 27023648

Vážení členové,
srdečně vás zveme na Valnou hromadu CAFK z.s. Termín, místo konání a program VH naleznete níže:

Místo konání: Praha 9 – Klánovice, Slavětínská 120, PSČ: 190 14, Salonek Restaurace Babiččina Beseda, www.Babiccinabeseda.cz

Časový harmonogram:
Prezence členů – 13,30-14,00 hod.
Zahájení – 14:00 hod.
Předpokládaný konec – 16:00 hod.

Program Valné hromady:
• Volba orgánů VH
• Schválení programu VH
• Schválení jednacího a volebního řádu
• Změna sídla CAFK z.s.
• Ostatní – diskuze

Valné hromady se může zúčastnit pouze člen, který má řádně uhrazené členství v CAFK na rok 2021.

V případě účasti PROSÍME POTVRĎTE SVOU ÚČAST NA EMAIL ksalkova@cafk.cz .Na základě počtu nahlášených účastníků bude zajištěno malé občerstvení.

Výbor CAFK z.s.