Facebook icon | Email: vybor@cafk.cz

VÝZVA K ÚHRADĚ ČLENSTVÍ V CAFK A KFPS NA ROK 2020

Vážení členové a zájemci o členství,
žádáme vás o včasné uhrazení členských poplatků a to nejpozději do 29. 2. 2020 na účet CAFK,
č.ú.: 43-790560247/0100.
Na našich webových stránkách naleznete přihlášku pro letošní rok. Tu prosím vyplňte a pošlete emailem na zrehorova@cafk.cz, nebo lze zaslat i poštou na korespondenční adresu CAFK, kterou naleznete v sekci „Kontakty“. Po obdržení vaší přihlášky vám zašleme fakturu na úhradu členství. Členství prosím uhraďte až po obdržení této faktury.

Výše členských příspěvků:
Členství CAFK 1.000,-Kč + 100,-Kč, poplatek v ASCHK
Členství KFPS 1.500,-Kč + 400,-Kč zápisné, pouze v případě nového člena (POZOR – pokud jste již členem KFPS, ale neuhradíte své členství včas, KFPS vás po nahlášení bude evidovat opět jako nového člena, tudíž vám opět naúčtuje zápisné.)
Členství v CAFK a KFPS je nutné pro registraci koní, vystavování rodokmenů, změny majitelů, účast na svodu fríských koní… atd.
Pokud si již nepřejete být členem CAFK nebo KFPS a neuhradíte členství v řádném termínu do 29. 2. 2020, Vaše členství automaticky zaniká. Máte-li jakékoliv dotazy týkající se členství v CAFK nebo KFPS neváhejte nás kontaktovat.
Výbor CAFK