Facebook icon | Email: vybor@cafk.cz

Cena "Chovatel roku 2017"

Na letošním svodu fríských koní také členové Výboru CAFK předali titul Chovatel roku, kterou získal pan Pavel Šilhánek.

Pan Šilhánek si v roce 2011 si přivezl své první 4 klisny z Nizozemí, na kterých začal svůj úspěšný chov. Od té doby odchoval více jak dvě desítky hříbat, z čehož všechna hříbata byla na svodech ohodnocena první či druhou prémií. Ani na letošním svodu tomu nebylo jinak a jedno z jeho hříbat se dokonce stalo Rezervním šampionem svodu 2018.

...

Pan Šilhánek se ale nevěnuje pouze kvalitnímu chovu, ale také využívá své koně ve sportu. Jedním z klíčových lidí v týmu pana Šilhánka je jeho jezdec Vladimír Bláha, kterému se podařilo vyjezdit prestižní titul Sport a to celkem 5x!

Často ho můžete také vídat na drezurních soutěžích. Za poslední 4 roky se jeho koně zúčastnili více jak 80 drezurních závodů a z těchto startů se umístili více jak 50x do třetího místa.

Jeho nejúspěšnější kůň je zatím hřebec Nico van de Gela, který je v tabulce České jezdecké federace v kategorii 6letých koní vedený na 1. místě a celkově, v kategorii drezurních koní, se Nico umístil na 61. místě.

Koně pana Šilhánka jste mohli mnohokrát vidět i na výkonnostních zkouškách IBOP, kde na základě výborných bodových výsledků a celkového hodnocení, získaly jeho klisny celkem 4x titul Koruna a jeho koně se také stali několikrát celkovým šampionem svodu fríských koní.

Děkujeme tedy panu Šilhánkovi za zvyšování kvality chovu fríských koní v České republice a také za úžasnou prezentaci tohoto plemene nejen ve sportu.

Výbor CAFK