Facebook icon | Email: vybor@cafk.cz

Tak jako každý rok začátkem měsíce leden, tak i letos ve dnech  9.-11. 1. 2020 od čtvrtka do soboty proběhl Centrální svod fríských hřebců. Centrální svod je spojený s předvýběrem mladých hřebců do plemenitby, večerní show a dalším bohatým chovatelským i sportovním programem.

Pro každého chovatele, majitele a příznivce fríského koně jde o vrcholnou událost a návštěva holandského města Leeuwarden se stává po tuto dobu velmi emotivním zážitkem. Letos zaplnilo WTC Expo opět přes 25 tisíc lidí z více než 30 zemí ze všech kontinentů.

 

Ve čtvrtek startovala akce druhým kolem předvýběru hřebců, kdy první kolo proběhlo na přelomu října a listopadu 2019. V tomto druhém kole předvýběru prošlo přísným okem komisařů pouze 58 hřebců, kteří nastoupí do další povinné části a to sedmdesátidenního testu. Na podzim se pak rozhodne, který z těchto mladých hřebců se probojuje až do úplného finále a získá statut plemeníka.

 

V pátek 10. ledna následoval program Friesian Talent Cup, Horses2fly KFPS Sportcompetition a samozřejmě semináře.

 

Drezurní soutěží  Friesian Talent Cup dominoval hřebec Bauke K, viz obr. níže (Fabe 348), obdržel od poroty 10 bodů za klus. Velmi talentovaný kůň a jasný vítěz, bylo názorem poroty.

Foto: zdroj KFPS

Finále sportovních soutěží v zápřeži pod názvem KFPS Horses2fly bylo v pátek 10. ledna velmi vzrušující, zejména finále čtyřletých hřebců a valachů. Bitva byla hlavně mezi hřebcem Wer ien W. (Tsjalle 454) s vozatajem Age Okkemou a hřebcem Ysbrand PJ (Gerben 479) s vozatajem Udo de Haanem. Zatímco hřebec Wer ien W.  zaujal použitím přední části těla, hřebec Ysbrand PJ  s Udem dokázali udržet své hlavy chladné a tím chránit takt a rovnováhu a přesvědčit tak porotu, aby nakonec zvítězili. Plemenný hřebec Ulbe 506 (Anders 451) byl nejlepší ve sportovní soutěži Horses2fly u 5 a 6 letých hřebců a to s vozatajem Sybrenem Minkemou. Porota velmi ocenila silné používání zadních nohou, viz obr.

Foto: zdroj KFPS

 

Páteční odpoledne patřilo převážně rubrice Cloníc - semináře. Zahrnuje všestranný klinický program zaměřený na otázky, jako je chov, výcvik, péče, výživa a dobré životní podmínky koní.

 
Foto: zdroj KFPS

 

Po ukončení drezurního semináře následovala krátká pauza a pak už se mohli diváci těšit na tradiční večerní show, která byla letos zaměřena na symbiózu fríského koně v drezuře, zápřahu a orchestrální hudby spolu s předními hudebními interprety. Perlou večera však byl jezdec Lorenzo se svými koňmi a dech beroucím vystoupením pod názvem Black and White, jež symbolizovalo neuvěřitelnou vzájemnou svobodu a důvěru člověka s koněm.

 Foto: zdroj KFPS

 

Sobota byla vyvrcholením události. Patřila celá plemenným hřebcům zapsaným v královské plemenné knize. Na rozdíl od minulých let byl program pro jeho celodenní napětí vystřídán krátkými doplňkovými programy jako např. udělení titulu Sport Elit. Tento titul dostal plemenný hřebec Eise 489, který se ukazoval nejen na dlouhé otěži, ale také pod sedlem, viz obr. níže. Je třeba dodat, že tento hřebec obdržel po čtvrté i titul Silver Bowl.

 

Foto: zdroj KFPS

 

Koněm roku 2019 se pak stal dle veřejnosti i odborné poroty plemenný hřebec Elias 494 a to zejména jakožto špičkový drezurní hřebec.

Velmi emotivní okamžik střídající potlesk a i slzy všech přítomných, mezi hlavním sobotním programem nastal, při nástupu nejznámějšího plemenného hřebce Jasper 366 Preferent. Jasper 366 Preferent se objevil a přímo vplul do haly se svými syny, vnuky, pravnuky a v předvadišti vytvořili impozantní pohled: Jasper následovaný plemeníkem Beart 411 následoval Haitse 425, Maeije 440, vnuci Pier 448, Bikkel 470, Epke 474 a Siert 499 a pravnuk Jouwe 495.  Dvaceti pětiletý Jasper 366 klidně tančil na dlouhých otěžích  vedený p. Harrie van Middelaar, který sám velmi zabarveně řekl „naposledy“.

Rodina Wijma děkovala chovatelům, sportovcům, plemenné knize a samozřejmě všem fanouškům. "Je mi velkou ctí, že jsme majiteli Jaspera 366 již 25 let." Je to také pro nás velmi emotivní okamžik.

 

Foto: zdroj KFPS

 

Kdo nechtěl, aby mu unikly nejznámější a nejkrásnější černé perly, fríští plemenní hřebci v celé své kráse, musel si přivstat a v 8:30 být přítomen, jelikož ač nepochopitelně, celý program šel na minuty přesně. První přišli na řadu starší hřebci 12let a výše, kteří byli střídáni mladšími plemennými hřebci, uchovněnými v roce 2015, 2016 až 2020. Celkem 7 kategorií a téměř 70 koní

 

Bylo zřejmé, že ze všech finalistů mezi staršími hřebci měli Jehannes 484 viz obr. níže a Fonger 478 nejlepší karty, a to i přes přitažlivé kategorie, ve kterých vedli Beart 411, Michiel 442, Tsjalle 454 a Wimer 461.

 

Foto: zdroj KFPS

 

Nejlepší z nejmladší skupiny plemenných hřebců byl Auwert 513 viz obr. níže.

Auwert 514 (Jehannes 484) si s luxusním vzhledem doklusal k vítězství v kategorii č.8, hřebci schváleni od chovatelské sezóny 2020.

 

Foto: zdroj KFPS

 

Mezi mladými hřebci schválenými v chovatelské sezóně 2015 a 2016 se Nane 492 (na obr. níže  (Wimer 461) a Markus 491 (Maurits 437) kvalifikovali jakožto šampioni mladých hřebců.

Nadešel ten očekávaný okamžik. Deset mladých hřebců vstoupilo do ringu šampionátu. Nakonec ne Markus 491, ani Jurre 495, ani Tiede 501, ani Tymen 503, ani Teun 505 nebo Auwert 514 nebo Arent 515, ale šampionátu o titul se zúčastnili Matthys 504, Nane 492 a Menne 496.  V tuto dobu bylo už jen ticho a velké napětí. Po opakovaném tříletém vítězství Jurreho 495 málokdo čekal tuto sestavu. Nane 492 byl již rezervní šampion v roce 2017, avšak Matthys 504 (Norbert 444) viz obr. níže do té doby mezi skvosty fríských hřebců toliko neznámý nastoupil s ojedinělým pohybem, který nemohl mnohatisícový dav přehlédnout a dal tuto skutečnost náležitě najevo. Nutno podotknout, že Matthys 504 rozhodně svého otce Norberta 444 nezapřel a příroda mu evidentně nadělila z něj to nejlepší.

Matthys 504, chovaný rodinou Derksenů a ve vlastnictví bratří Maanenů, se stal zaslouženě Šampionem CK 2020 a rezervním šampionem se stal Nane 492.

Nádherná dech beroucí podívaná opět nezklamala a pro příznivce fríského plemene, kteří letos chyběli, informace, že pivo a ostatní nápoje drží stále stejnou cenu stejně jako okolní prodejní stánky. Za rok na shledanou.

 

Foto: zdroj KFPS