Facebook icon | Email: vybor@cafk.cz

Často kladené dotazy?

Může mít fríský kůň bílé odznaky?

Ne, fríský kůň by na těle neměl mít žádné bílé odznaky, tolerován je pouze odznak na hlavě v úrovni očí o průměru menším než 3,2 cm.

Co je to plný rodokmen?

Plným rodokmenem se míní linii matky ve spodní části rodokmenu. Musí zde být klisny minimálně ve třech generacích s predikátem Ster.

Co je to lineární score?

Lineární score je celkový popis koně ve sloupcovém grafu se všemi pozitivy i nedostatky tak jak ho vidí komisaři v den posouzení na svodu. Vystavuje se tříletým a starším fríským koním v rámci zápisu do hlavní plemenné knihy.

Mají fríští koně nějaké výžehy?

V minulosti se označovali fríští koně výžehem, od roku 2001 se tento způsob označení již nepoužívá. Fríští koně se pouze čipují.

S jak starým fríským koněm mohu na svod?

Svodu se může zúčastnit každý fríský kůň starší 6 týdnů. Horní hranice není nastavena.

Vykastrovat fríského hřebce nebo ne?

Tuto otázku si určitě klade každý majitel hřebce. Vždy je důležitá hlavně bezpečnost. Počítejte s tím, že s hřebcem přicházejí i starosti. Hřebec musí být ve většině případů sám, ustájení s říjícími se klisnami bývá velmi komplikované. Samozřejmě záleží hlavně na povaze koně a zkušenostech majitele. Určitě není vhodné, aby si úplný začátečník pořídil právě hřebce. Když už se tak stane oslovte zkušeného trenéra koní a učte se jak hřebce zvládnout. Trénink hřebce je hlavně o důslednosti. Rozhodnete-li se hřebce vykastrovat ve většině případů počítejte s tím, že již valach může ztratit jiskru, mohla by mu prořídnout hříva a nejspíše ztratí i další hřebčí přednosti jelikož testosteron má vliv na více místech.

Co je to IBOP test?

IBOP test je výkonnostní test pořádaný v rámci svodu fríských koní. Test je předepsaná úloha kde se hodnotí vhodnost koně pro sport. Účastnit se může každý fríský kůň starší 4let. Kladný výsledek testu může významně přispět k lepšímu ohodnocení na svodu.

Co je registr KFPS - D?

Registr KFPS - D slouží pouze jako evidence potomků po hřebcích uchovněných v rámci německé PK. KFPS je povinná dle evropských pravidel evidovat všechny prokazatelně fríské potomky. KFPS v žádném případě neručí za kvalitu hřebců a jejich potomstva.

Co znamenají v rodokmenu mého koně tyto slůvka Kroon, Model, Prestatiemoeder, Preferent?

Toto jsou tituly udělované klisnám. Titul Kroon nebo-li česky "Koruna" může být udělen klisně s již získaným titulem Ster s 1. premii. Další podmínkou pro získání titulu Koruna je věk minimálně 3 roky, výška minimálně 158cm, a zajetí testu IBOP nebo ABFP s minimálně 77 body, průměr za krok a klus musí být minimálně 7 bodů. Titul Model je udělován klisnám starším 7 let o výšce minimálně 160 cm. Klisna musí odchovat alespoň jedno hříbě, ze svodu získat Ster s 1.premii, zajet IBOP nebo ABFP test za minimálně 77bodů, průměr za krok a klus musí být minimálně 7 bodů. Prestatiemoeder je chovatelský titul udělován klisnám, které odchovali alespoň 3 potomky s titulem Sport. Podobný titul, Preferent se uděluje klisnám za alespoň 4 potomky s titulem Ster. U hřebců se tento titul uděluje také, avšak mají jiné podmínky a systém bodového hodnocení.

Jaké jsou povinné testy DNA u fríských koní?

Od roku 2017 platí směrnice vydaná KFPS týkající se povinných DNA testů genetických vad, které se často vyskytují u fríských koní. Jedná se o dwarfismus, hydrocephalus a red faktor neboli "Ryzí gen". Tyto testy se provádějí u všech uchovněných hřebců, kteří se využívají k chovu a u všech klisen, které získají titul Ster, a zároveň u všech chovných klisen.


Vážení členové máte-li nějaké další dotazy rádi je zde zodpovíme a zařadíme.